Tiếng Việt | English

22/10/2021 - 11:23

Thông tin đầy đủ về 3 loại vaccine phòng COVID-19: Hayat-Vax, Verocell, Abdala

Bộ Y tế cung cấp các thông tin cần biết về 3 loại vaccine phòng COVID-19: Vaccine Hayat-Vax, vaccine Verocell, vaccine Abdala.

2. Vaccine Verocell của Sinopharm

3. Vaccine Abdala

Theo SK&ĐS

Chia sẻ bài viết