19/11/2023 - 14:47

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2024

Tại Kỳ họp thứ 6 hôm 9-11 vừa qua, với 447 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 15 chỉ tiêu chủ yếu.

Theo PLO.VN

Nguồn: https://plo.vn/15-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-chu-yeu-cua-nam-2024-post762139.html

Chia sẻ bài viết