Tiếng Việt | English

06/01/2023 - 15:10

Long An: Tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm  

Ngày 06/01, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, Long An đề ra mục tiêu tổng quát tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm các hoạt động đối ngoại.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh "việc hôm nay, không để ngày mai”, tập trung quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ 

Tỉnh cụ thể hóa thành các chỉ tiêu và 10 định hướng, nhiệm vụ chủ yếu . Trong đó, tỉnh thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục vừa phục hồi, đẩy mạnh phát triển KT-XH; tập trung nâng cao hiệu quả công tác lập, quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch theo Luật Quy hoạch; thực hiện quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh liên kết vùng; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đấu phấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 trở lại nhóm đầu cả nước; phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với xã hội;....Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số địa phương, sở, ngành, địa phương đề xuất một số ý kiến đóng góp cũng như thông tin thêm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, với phương châm “việc hôm nay, không để ngày mai”, từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các ngành, các cấp phải luôn sâu sát với các nhiệm vụ KT-XH với tinh thần quyết liệt, quyết liệt hơn nữa, hành động nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, bình tĩnh và kịp thời; phát huy sự đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần tư duy mới “tự lực, tự cường; lấy con người và doanh nghiệp là trung tâm; xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển” nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp,... tuyệt đối không để tồn đọng những “điểm nghẽn” kéo dài cản trở thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023;...

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đề nghị, các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ đầu năm

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út ghi nhận và tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Ông nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương cần bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2023. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, căn cứ các chỉ tiêu Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra, các sở, ngành, địa phương phải hoàn thành, báo cáo các nhiệm vụ giải pháp, lộ trình tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp trước ngày 15/01/2023.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành và địa phương (huyện, thị xã, thành phố) triển khai thực hiện, phải quyết tâm lớn, quyết liệt ngay từ đầu năm trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng tăng trưởng, nhất là khu vực I phải tăng từ 2,5% trở lên; kiện toàn Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và xây dựng kế hoạch hoàn thành trước ngày 15/01/2023 để nỗ lực, phấn đấu đạt kế hoạch thu ngân sách nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong cân đối và điều hòa vốn trong đầu tư công và tham mưu UBND tỉnh thành thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; vấn đề thu hút đầu tư và tạo môi trường đầu tư cần phải thông thoáng, hiệu quả; chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến đất đai, môi trường, đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng giao thông;.../.

Châu Sơn - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết