17/06/2023 - 14:00

Cán bộ học thi IELTS được hỗ trợ tới 65 triệu đồng

Theo Thông tư 42/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành về cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước, cán bộ bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh, thi IELTS được hỗ trợ tới 65 triệu đồng

P.H/VOV.VN

Chia sẻ bài viết