Tiếng Việt | English

02/06/2023 - 16:24

Nhiều trường đại học được tổ chức thi IELTS, năng lực ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định cho phép nhiều đơn vị được liên kết tổ chức thi IELTS, năng lực ngoại ngữ. Trong đó có nhiều trường đại học.

IDP Việt Nam là công ty vừa được phê duyệt thêm nhiều địa điểm tổ chức thi IELTS - Ảnh: HOÀNG THI

Trong quyết định gần nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa IELTS Australia Pty Limited (Úc) và Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường đại học Hà Nội, Công ty cổ phần Trường tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông Quốc tế Canada - Lào Cai, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM....

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa các đơn vị Việt Nam và IELTS Australia Pty Limited (Úc) là 5 năm.

Các đơn vị liên kết phía Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kế hoạch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức thi trước năm ngày tính đến ngày tổ chức thi. Ngoài ra, các đơn vị gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS theo định kỳ sáu tháng một lần.

Như vậy với quyết định này, việc tổ chức thi IELTS có thêm nhiều địa điểm tổ chức từ Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa đến Gia Lai, TP.HCM.

Cũng liên quan đến thi IELTS, trước đó Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được cấp phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST.

Ngoài ra, bộ cũng phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam) và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Viện Đào tạo mở và công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Huế.

Đối với khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc của Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường đại học Lạc Hồng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam.

Hàng chục đơn vị tổ chức thi IELTS

Như vậy đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Công ty TNHH British Council (Việt Nam) với hàng chục đơn vị của Việt Nam.

Trước đó vào đầu tháng 11-2022, các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đồng loạt thông báo dừng tổ chức thi, với lý do hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị này đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết và được bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi IELTS vào giữa tháng 11-2022.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết