Tiếng Việt | English

23/07/2021 - 14:14

Công bố đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân theo nghị quyết 68 của Chính phủ

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa công bố và vận hành đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết