03/07/2024 - 15:00

Kết quả chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế của tỉnh Long An còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, Tỉnh ủy, giám sát thường xuyên của HĐND tỉnh, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của UBND tỉnh và sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực:

(Nhấp vào hình để xem kích thước chuẩn)

BLA

Chia sẻ bài viết