05/02/2024 - 09:20

Năm 2023, 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật

Tại phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hôm 1/2 đã quyết định đưa hai vụ án vào theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, cho hay năm 2023 đã có 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật.

Theo plo.vn
Nguồn: https://plo.vn/nam-2023-19-can-bo-dien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-quan-ly-bi-ky-luat-post775255.html

Chia sẻ bài viết