Tiếng Việt | English

19/01/2024 - 14:31

Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Ngày 19/01, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2023, các cơ quan Khối Nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác nội chính. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính được thực hiện chặt chẽ, thống nhất.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả. Việc điều tra, khám phá tội phạm đạt tỷ lệ cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát được tăng cường trên nhiều lĩnh vực. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp tham mưu hướng xử lý 17 vụ án, vụ việc thuộc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi; 9 vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; 16 vụ án, vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động theo dõi. Đồng thời, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của người dân theo quy định. Trong năm, tiếp nhận và xử lý hơn 1.200 đơn thư các loại gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích

Phát huy những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, các cơ quan Khối Nội chính, nhất là Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo xử lý hiệu quả, kịp thời các vụ án, vụ việc; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, gắn với công tác tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân.

Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy và UBND tỉnh Long An tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp./.

Lê Đức - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết