Tiếng Việt | English

21/11/2023 - 19:23

Đoàn kiểm tra 42 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh kiểm tra tại Cần Đước  

Chiều 21/11, Đoàn kiểm tra 42 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra KT-XH của huyện Cần Đước.

Thời gian qua, công tác thanh tra luôn được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Cần Đước quan tâm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, huyện đều phê duyệt công tác thanh tra đi đôi với công tác quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 07 ngày 21/3/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn kiểm tra 42 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc tại huyện Cần Đước

Năm 2023, huyện tiến hành 5 cuộc thanh tra các sai phạm liên quan đến lĩnh vực xây dựng, việc giải quyết hồ sơ hành chính chưa bảo đảm quy trình, đã kiểm điểm 18 cá nhân. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai phạm trong công tác quản lý, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn đối với các địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, huyện chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện không có trường hợp bị xử lý về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững ghi nhận sự tập trung, nghiêm túc của huyện Cần Đước thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất quán quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy và sự phối, kết hợp nhịp nhàng của các ngành trong khối Nội chính.

Ông đề nghị, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm nhỏ. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp trong thanh tra, quan tâm công tác xây dựng Đảng, siết chặc kỷ luật, kỷ cương công vụ và làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,.../.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết