29/05/2024 - 09:44

Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc 29/5

Ngày 29/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc để ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng này đối với hòa bình và an ninh thế giới.

Ngày 29/5/1948, Liên hợp quốc chính thức triển khai Phái bộ Tổ chức giám sát hòa bình Liên hợp quốc (UNTSO) để duy trì thực hiện thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Arab.

Từ đó, ngày 29/5 hằng năm trở thành Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Ngày 29/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc để ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng này đối với hòa bình và an ninh thế giới./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về gìn giữ hòa bình thông qua trao đổi đoàn, huấn luyện, đào tạo, trao đổi chuyên môn, giao lưu, hỗ trợ, bảo đảm kỹ thuật cho việc triển khai lực lượng.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngay-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-295-post955970.vnp

Chia sẻ bài viết