Tiếng Việt | English

Vật lộn với làn sóng dịch thứ ba, Pakistan áp đặt phong tỏa 9 ngày

Với quy định mới, tất cả các doanh nghiệp, khách sạn và nhà hàng, thậm chí cả các khu chợ dân sinh, công viên đều phải đóng cửa.