Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 10:15

Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone: Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm

Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16/9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ozone.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết