13/04/2024 - 09:44

NHÂN SỰ TRONG TUẦN: 13 bộ, ngành, địa phương điều động, bổ nhiệm cán bộ

Trong tuần lễ qua, từ ngày 8 đến ngày 12/4, có 13 bộ, ngành và địa phương đã công bố quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, kiện toàn công tác nhân sự.

Theo nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/nhan-su-trong-tuan-13-bo-nganh-dia-phuong-dieu-dong-bo-nhiem-can-bo-196240413012504171.htm#utm_source=nld&utm_campaign=nld&utm_medium=nld&pgclid=ehef6fntMT78fmQz28NYQBB6yLP65jw3+itkMd3IVRURFM67

Chia sẻ bài viết