Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 16:47

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tốc độ đổi bằng lái xe trực tuyến

Theo thống kê tại 12 tỉnh, thành phố thí điểm đổi bằng lái xe cấp độ 4, lượng giấy phép lái xe cấp đổi trực tuyến thành công rất thấp. Cá biệt, 4 tỉnh không có trường hợp nào đổi thành công.

Từ ngày 1/1/2022 đến nay, mới chỉ có 26 giấy phép lái xe đăng ký và trả kết quả thành công trển cổng dịch vụ công quốc gia. Con số này là quá thấp so với dự kiến.

Trước đó, từ ngày 27/9-31/12/2021, có 4 sở giao thông vận tải chưa có hồ sơ đăng ký thành công đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công như Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Ninh. Tại 8 sở giao thông vận tải còn lại, chỉ có hơn 130 giấy phép lái xe đăng ký thành công như tỉnh Bắc Ninh chỉ có 1 hồ sơ, Hà Nam có 29 hồ sơ, Hà Nội có 34 hồ sơ...

Trước thực trạng này, các cơ quan quản lý Nhà nước cho biết sẽ giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đảm bảo đến ngày 15/11, dịch vụ đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia được nhân rộng ra toàn quốc./.

Thanh Trà (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết