Tiếng Việt | English

Bố trí nhiều chốt kiểm soát, phân loại xe kiểm tra để tránh ùn tắc

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh, thành phố thống nhất chỉ đạo bố trí các chốt kiểm soát được tổ chức thành nhiều điểm, thực hiện phân loại phương tiện để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến.