Tiếng Việt | English

Thị trấn Bến Lức: Trật tự, an toàn giao thông chưa bảo đảm

Là địa bàn có nhiều doanh nghiệp và khu công nghiệp hoạt động, thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển KT-XH.