Tiếng Việt | English

13/05/2021 - 09:06

Thời gian công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

 Chậm nhất 20 ngày sau bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải công cố danh sách ĐBQH.

VOV.VN

Chia sẻ bài viết