Tiếng Việt | English

16/04/2021 - 18:46

Hiệp thương lần 3 - lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 16/4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đến dự. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ chủ trì hội nghị.

Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhìn chung, các hội nghị diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, người ứng cử được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Long An gồm 14 người (trong đó Trung ương giới thiệu 3 người, địa phương giới thiệu 11 người).

Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Về hiệp thương lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, có 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 98 người./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết