Tiếng Việt | English

12/04/2021 - 16:56

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Ngày 12/4, Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được trực tuyến tại các điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung quán triệt, triển khai một số nội dung quan trọng của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp về: Ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; quyền bầu cử và quyền ứng cử; ngày bầu cử và nguyên tắc bầu cử; nguyên tắc lập danh sách cử tri; nguyên tắc niêm yết danh sách cử tri;…

Song song đó, Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền phải được phổ biến thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn thể cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng. Đặc biệt, nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với thực tiễn, giúp cử tri nắm chắc được quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử. Từ đó, lựa chọn những đại biểu đủ tài, đủ đức bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết