Tiếng Việt | English

10/09/2022 - 11:09

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

Tại Điều 18 Quy định 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BCH Trung ương đã quy định Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.

Tại Điều 18 Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban chấp hành Trung ương đã quy định Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết