Tiếng Việt | English

19/12/2022 - 14:08

Tình hình phát triển kinh tế Long An năm 2022

Ngày 01/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 10, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Báo Long An

Chia sẻ bài viết