Tiếng Việt | English

01/12/2022 - 09:54

Long An: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 8,46%  

Sáng 01/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 10, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Năm 2022, toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 đã đề ra. 19/19 chỉ tiêu nghị quyết ước đạt và vượt. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 8,46%, vượt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 (6,5-7%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng; giảm dần khu vực nông, lâm, thủy sản.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực phục hồi, có bước khởi sắc; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng trưởng 11,87%. 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được tập trung triển khai, thực hiện và đạt kết quả bước đầu,…

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung lãnh đạo gắn với thực hiện kịp thời, bảo đảm các chính sách về an sinh xã hội và có những chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện nghiêm túc.

Trong buổi sáng, hội nghị tiến hành chia tổ thảo luận liên quan đến các nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022; dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; dự thảo chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2023; dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch vay trả nợ công năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023 và việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; đồng thời, cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được yêu cầu các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung thảo luận các nội dung quan trọng

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được gợi ý thảo luận. “Những nội dung thảo luận hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023. Trên tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu nghiên cứu kỹ, phân tích, đánh giá những thành tựu; nguyên nhân, hạn chế của những khó khăn,…đề nghị các đại biểu phải thật sự tâm huyết, không làm qua loa, đại khái mà phải đạt chất lượng,…”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh./.

Song Nhi - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết