Tiếng Việt | English

01/12/2022 - 17:49

Năm 2023, Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8-8,5%  

Sau một ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 10 đã hoàn thành tất cả nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông báo kết quả thảo luận tại các tổ, trao đổi, giải đáp những ý kiến thảo luận, chất vấn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, năm 2023 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà cho những năm tiếp theo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát, 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, thống nhất chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 8-8,5% và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm; đặc biệt, không để xảy ra tình trạng nhập lậu pháo nổ qua tuyến biên giới và sử dụng pháo không đúng theo quy định của người dân trong dịp tết sắp đến,…

Đại biểu dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với tinh thần “quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, hành động nhạy bén, linh hoạt và kịp thời; phát huy sự đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao nhất./.

Thanh Nga - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết