29/08/2022 - 11:04

Việt Nam thu hút gần 16,8 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng

Tính đến 20/8, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước người đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong số 21 ngành kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết