Tiếng Việt | English

29/07/2021 - 19:04

Cách bảo vệ sức khoẻ mùa dịch Covid-19

Sổ tay sức khoẻ phòng chống dịch Covid-19 do đội ngũ bác sĩ, giảng viên và đoàn viên thanh niên Trường Đại học Y Dược TP. HCM biên soạn, thiết kế nhằm góp phần tuyên truyền, hướng dẫn mọi người cách bảo vệ sức khoẻ mùa dịch để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 đang hết sức căng thẳng hiện nay.

BLA

Chia sẻ bài viết