Tiếng Việt | English

14/03/2023 - 09:20

Cảm ơn các đơn vị, cá nhân tài trợ cho Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Long An khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Long An cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã tài trợ cho Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Long An khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

BLA

Chia sẻ bài viết