Tiếng Việt | English

03/05/2021 - 19:11

Khi nào cuộc sống trở lại bình thường hậu COVID-19?

Dưới đây là kết quả khảo sát ý kiến của hơn 21.000 người dân trong độ tuổi từ 16-74 tại 30 quốc gia về thời gian để cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết