Tiếng Việt | English

06/05/2021 - 20:16

Nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu

Có ít nhất 28 triệu người nữa đang đứng trước ngưỡng "khẩn cấp" của khủng hoảng lương thực, có nghĩa là họ chỉ cách nạn đói một bước và đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để cứu tính mạng.

Báo cáo cho biết có ít nhất 28 triệu người nữa đang đứng trước ngưỡng "khẩn cấp" của khủng hoảng lương thực, có nghĩa là họ chỉ cách nạn đói một bước và đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để cứu tính mạng và sinh kế của những người này cũng như ngăn chặn nạn đói.

Thanh Trà (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết