03/12/2023 - 19:32

Tiểu sử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2019, ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII.

Sáng 3/12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã bầu 28 Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Năm người trúng cử Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Ông Phan Văn Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; ông Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; ông Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tieu-su-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-khoa-xiii-post911471.vnp

Chia sẻ bài viết