Tiếng Việt | English

08/11/2023 - 17:56

Tuyên truyền, hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam  

Chiều 08/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố về triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ngọ Duy Hiểu chủ trì. Điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phạm Thị Quyên chủ trì.

Các điểm chính của hội nghị trực tuyến

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, các cấp Công đoàn cả nước tuyên truyền quan điểm, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp Công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và Kết luận số 79 của Bộ Chính trị khoá XI.

Các cấp Công đoàn cả nước chú trọng tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của 94 năm xây dựng và phát triển, vị trí, vai trò, sứ mệnh, sự trưởng thành của giai cấp Công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; các chương trình, hoạt động, phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; chương trình, diễn biến, kết quả đại hội, các hoạt động bên lề và Nghị quyết của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam;…

Trong đó, các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thực hiện chương trình những món quà từ đại hội; tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về Đại hội Công đoàn qua các thời kỳ;…

Điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phạm Thị Quyên chủ trì

Qua hoạt động tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và toàn xã hội được cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp Công nhân; đồng thời, động viên các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của đại hội.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong 3 ngày (01-03/12/2023)./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết