10/11/2023 - 10:07

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhận diện các loại chất thải

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phân loại thành 3 nhóm chất thải chính: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Theo Công văn, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phân loại thành 3 nhóm chất thải chính: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Trong đó, chất thải thực phẩm được chia thành 2 nhóm nhỏ gồm thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn sử dụng các loại rau, củ, quả, trái cây và các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến món ăn… các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm thủy, hải sản.

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chia thành 8 nhóm nhỏ gồm giấy thải nhựa thải kim loại thải thuỷ tinh thải vải, đồ da đồ gỗ cao su thiết bị điện, điện tử thải bỏ.

Chất thải rắn sinh hoạt khác được chia thành 3 nhóm nhỏ gồm chất thải nguy hại chất thải cồng kềnh chất thải khác còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-huong-dan-nhan-dien-cac-loai-chat-thai/907025.vnp

Chia sẻ bài viết