Tiếng Việt | English

05/01/2021 - 15:44

Việt Nam có 779 cơ quan báo chí trên cả nước

Trong số 779 cơ quan báo chí có 142 tờ báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập và có 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ này.

Tính tới ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, 21.132 nhà báo.

Trong năm qua, báo chí tiếp tục vai trò là vũ khí của Đảng và diễn đàn của Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết