Tiếng Việt | English

Chung tay chuẩn bị Lễ hội Làm Chay 2023

Cập nhật 03-02-2023

Lễ hội Làm Chay tại đình Tân Xuân được xem là cái tết thứ 2 của người dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Sau nhiều năm gián đoạn, năm nay, người dân Châu Thành lại náo nức cùng nhau chuẩn bị cho lễ hội Làm Chay.

Chia sẻ video