Tiếng Việt | English

Tự hào Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Anh

Dù năm tháng đã đi qua nhưng những hy sinh vô cùng to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói chung và mẹ Lê Thị Anh (ấp Long Thạnh, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) nói riêng sẽ sống mãi!...