Tiếng Việt | English

Người kiên quyết 'sống ngoài vòng pháp luật' của kẻ thù

Mẹ Lê Thị Rành là 1 trong 4 Mẹ VNAH đại diện cho 109 Mẹ VNAH còn sống trên toàn tỉnh dự Lễ họp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua.