Tiếng Việt | English

Gương mẫu, nhiệt tình trong công tác

Với vai trò là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Hoàng có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần cùng địa phương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.