Tiếng Việt | English

Tuổi cao, gương sáng

...nhiều người dù tuổi đã cao nhưng vẫn tình nguyện, xung kích tham gia cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Điển hình là Chi hội trưởng Người cao tuổi ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Hưng.