Tiếng Việt | English

Mái ấm Công đoàn - Nơi tình thương lan tỏa

Từ khi nhận Mái ấm Công đoàn, đời sống nhiều công nhân, lao động được cải thiện. Họ bớt nỗi lo về chỗ ở, có nơi để “an cư, lạc nghiệp”.