Tiếng Việt | English

Trưởng thành từ “mái nhà” Chuyên

Được học tập ở môi trường tốt, nhiều cựu học sinh dưới “mái nhà” Chuyên Long An thành đạt và đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ sự phát triển của đất nước.