Tiếng Việt | English

Heo đất khuyến học khuyến tài

Mỗi tháng một lần, thành viên Tổ khuyến học khuyến tài (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bỏ vào heo đất tiết kiệm một khoản tiền tùy theo điều kiện cá nhân.