Tiếng Việt | English

Tiếp nối truyền thống của dân tộc

Không chỉ chú trọng những bài học trong sách giáo khoa, các trường học trên địa bàn tỉnh Long An còn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục về biển, đảo cho học sinh.