Tiếng Việt | English

CEP trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Tổ chức Tài chính vi mô CEP – Chi nhánh TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Chương trình học bổng CEP năm 2022 trao tặng học bổng và quà học tập cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.