Tiếng Việt | English

Đồn Biên phòng Sông Trăng chủ động phòng, chống tội phạm

Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, nhờ đó tội phạm được kéo giảm.