Tiếng Việt | English

Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, thời gian qua, các đồn biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi...