Tiếng Việt | English

Kiến Tường: 68 tân binh lên đường nhập ngũ

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đại diện thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đơn vị nhận quân dự.