Tiếng Việt | English

Cống hiến thầm lặng của “cầu nối” ngoại giao

Góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ ấy chính là đội ngũ biên, phiên dịch đã nỗ lực truyền tải thông tin, kết nối giữa Long An với các địa phương của các quốc gia trên thế giới.