Tiếng Việt | English

Việt Nam - thành viên nòng cốt trong sự phát triển của ASEAN

Việt Nam luôn tự hào là một thành viên trách nhiệm, tích cực với những đóng góp không nhỏ để có một ASEAN như ngày hôm nay - một cộng đồng, một nền kinh tế lớn trên thế giới.