Tiếng Việt | English

Việt Nam là một ưu tiên của Thụy Sỹ trong hợp tác phát triển kinh tế

Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cần những khuôn khổ hợp tác mới để thúc đẩy doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư vào Việt Nam.