Tiếng Việt | English

Tăng cường xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nga

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ Việt Nam xác định phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại.