Tiếng Việt | English

Việt Nam ủng hộ nỗ lực hòa giải, phát triển kinh tế Bosnia-Herzegovina

Đại sứ Đặng Đình Quý ghi nhận những diễn biến tích cực tại Bosnia và Herzegovina trong giai đoạn báo cáo, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình nội bộ Bosnia và Herzegovina diễn biến phức tạp...