Tiếng Việt | English

Thêm 3 sỹ quan quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sau 6 năm Việt Nam chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến nay Việt Nam đã có 53 cán bộ, sỹ quan quân đội đi thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.