Tiếng Việt | English

Tân Hưng duy trì, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vụ Hè Thu năm 2023

UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vừa tổ chức triển khai mô hình duy trì phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2023.