Tiếng Việt | English

Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Tân Hưng

UBND huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) vừa có thông báo số 830/TB-UBND ngày 28/4/2022 về thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Tân Hưng.