Tiếng Việt | English

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã đoàn kết, gắn bó với người dân biên giới, cùng với địa phương phát triển KT-XH.