Tiếng Việt | English

Thượng tướng Trần Đơn làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng 9 tháng năm 2020 tại Bộ CHQS tỉnh.