Tiếng Việt | English

Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An: Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023

Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023.