Tiếng Việt | English

Về nhà đi con

Gió xuân đã về, mai đã nở chưa ba? Bánh tét má gói năm nay không có con, chắc cũng lạt vị ít nhiều, phải không má? Về thôi! Tết là phải về nhà!