Tiếng Việt | English

Gửi người một chút hương tràm

Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Gửi người một chút hương tràm của tác giả Nguyễn Hội, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Những tờ lịch biên phòng

  Những tờ lịch biên phòng

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Những tờ lịch biên phòng của tác giả Nguyễn Hội, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!...

  Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!...

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!... của tác giả Thanh Huyền, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Theo con nước miền Tây...

  Theo con nước miền Tây...

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Theo con nước miền Tây... của tác giả Anh Thư, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Biếc xanh một khoảng trời quê...

  Biếc xanh một khoảng trời quê...

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Biếc xanh một khoảng trời quê... của tác giả Trần Văn Thiên.

 • Nhớ nghề dệt chiếu quê tôi

  Nhớ nghề dệt chiếu quê tôi

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhớ nghề dệt chiếu quê tôi của tác giả Đặng Hoàng An, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Lời thì thầm của biển

  Lời thì thầm của biển

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Lời thì thầm của biển của tác giả Tuyết Luôn Võ, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Người đi tìm mộng mơ

  Người đi tìm mộng mơ

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Người đi tìm mộng mơ của tác giả Tiểu Thảo, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Đêm xuất giá

  Đêm xuất giá

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Đêm xuất giá của tác giả Nguyễn Linh, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Mùa nước nổi đang về

  Mùa nước nổi đang về

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Mùa nước nổi đang về của tác giả Nguyễn Hội, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Cơn bão đi qua

  Cơn bão đi qua

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Cơn bão đi qua của tác giả Thụy, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Tiên giữa đời thường

  Tiên giữa đời thường

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Tiên giữa đời thường của tác giả Tuyết Mai, qua giọng đọc của Quế Lâm.

 • Đứa con

  Đứa con

  Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Đứa con của tác giả Lê Hứa Huyền Trân, qua giọng đọc của Quế Lâm.