Tiếng Việt | English

Thủ Thừa: Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Mô hình điểm của huyện phát động, Hội LHPNVN xã Mỹ Lạc tiếp tục nhân rộng, thực hiện tại tuyến đường ở ấp Vườn Cò khoảng 100 cây hoàng yến với chiều dài 500m.