Tiếng Việt | English

Thủ Thừa trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 8 đảng viên .