Tiếng Việt | English

Cần Đước trao các quyết định về công tác cán bộ

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.