Tiếng Việt | English

Huyện ủy Cần Đước công bố quyết định giải thể và thành lập các tổ chức Đảng khối cơ quan huyện

Huyện ủy Cần Đước (tỉnh Long An) tổ chức lễ công bố quyết định giải thể và thành lập các tổ chức Đảng khối cơ quan huyện.