Tiếng Việt | English

Sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội Thanh niên công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhânnăm 2024, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”