Tiếng Việt | English

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được triển khai từ tháng 4 đến tháng 10 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Phóng viên Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Hải Phú xoay quanh nội dung này.