Tiếng Việt | English

Nga muốn IAEA sớm thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không nên trì hoãn chuyến thăm Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia và nên gửi một phái đoàn đến cơ sở này vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9...