Tiếng Việt | English

Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân của LHQ đã đủ điều kiện có hiệu lực

Trong một thông cáo, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC), ông Peter Maurer tuyên bố sự kiện này là “chiến thắng của nhân loại và hứa hẹn một tương lai an toàn hơn.”