Tiếng Việt | English

Cuộc chiến quyết liệt chống biến thể Delta ở khu vực Đông Nam Á

Tốc độ tăng số ca nhiễm và tử vong ở nhiều nước Đông Nam Á đặc biệt gây lo ngại khi tình trạng phân bổ vaccine không đồng đều trên toàn cầu ảnh hưởng tới tiến độ tiêm chủng trong khu vực.