Tiếng Việt | English

Mỹ, NATO và EU lên án hành động bạo lực của Taliban tại Afghanistan

Mỹ, NATO và EU vừa có một tuyên bố chung lên án các hành động bạo lực xảy ra những ngày qua tại Afghanistan, yêu cầu tất cả các bên thực hiện ngay các bước đi nhằm giảm bạo lực, đặc biệt là tránh gây thương vong cho dân thường.