Tiếng Việt | English

Mộc Hóa: Sơ kết giữa nhiệm kỳ UB MTTQ khóa X

UB MTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.