Tiếng Việt | English

Vĩnh Hưng: 85 thanh niên lên đường nhập ngũ

Huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đại diện thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng đến dự.