Tiếng Việt | English

Nâng cao đời sống người dân theo lời dạy của Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, ngày càng đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.