Tiếng Việt | English

Vĩnh Hưng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vĩnh Hưng tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới một cách tích cực, chủ động...