Tiếng Việt | English

Thạnh Hóa tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo về thông tin năm 2023

UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo về thông tin năm 2023.