Tiếng Việt | English

Chung tay, sẻ chia khó khăn với học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Huyện đoàn Thạnh Hóa đang phát động chương trình quyên góp, giúp đỡ em Dương Lê Minh Thư, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa tại 21 điểm trường.